?>

Pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD

„Aktywny Samorząd” jest to ogólnopolski program pomocy osobom niepełnosprawnym, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Realizacją programu zajmują się jednostki wyznaczone przez samorządy powiatowe – Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.
Jednym z obszarów wsparcia jest likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i/lub kosztów udziału w szkoleniu.
W ramach programu Aktywny Samorząd - moduł I obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym można starać się o:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Z takiego wsparcia może skorzystać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
Wysokość maksymalnego dofinansowania jakie można uzyskać wynosi:
Dla zadania nr 1:

 

  • dla osoby niewidomej 20 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł;
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8 000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów programu – 5000 zł.

Wysokość wkładu własnego wynosi 10%.
Dla zadania nr 2:

 

 

  • szkolenie dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł
  • szkolenie dla pozostałych adresatów programu – 2000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%.

Osoba zainteresowana udziałem w programie powinna złożyć wniosek we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce samorządowej.
Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia danego roku realizacji programu.

 

Coded by ekolibra.pl